13 d’abril 2010

ASSEMBLEA DE L'ARCCIEl 14 d'abril, a les 19,00 hores,

Assemblea de l'ARCCI.
A la Casa Golferichs, Gran Via de les Corts Catalanes 491
Barcelona

Ens plau adreçar-nos a vosaltres per tal de comunicar-vos l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària.
Salutacions.
Lectura i aprovació si s'escau de l’acta anterior.
El president farà un resum de les activitats de l’any 2009.
El president proposarà la incorporació de nous membres a la Junta Directiva.
Votació per tal d’estimar o desestimar les incorporacions.
Proposta de quotes per l’any 2010 (20 euros pels socis numeraris de menys de 25 anys i 40 euros pels socis numeraris; seran socis protectors aquelles persones físiques o jurídiques que satisfacin una quota superior als 40 euros). Un cop fet l’ingrés de la quota, els antics membres de l’ARCCI recuperaran la condició de socis. Per a les noves incorporacions, després de fer l’ingrés de la quota, s’hauran de posar en contacte amb el Secretari General o el President per tal d’omplir la sol·licitud. El número de compte corrent de l’Associació és el: 2013 1669 14 0200097426 (Caixa Catalunya). Si us plau, indiqueu en fer l’ingrés el nom i cognoms.Qui vulgui domiciliar el pagament de la quota de l’ARCCI ens ha de fer arribar nom, cognoms, NIF i número de compte corrent a qualsevol dels dos correus electrònics que apareixen al final d’aquest comunicat.
Votació de la proposta de quotes.
Informes diversos.

Torn obert de paraules.

F. Andreu Lascorz Arcas (falascorz@gmail.com)
President

Xavier Estivill Balsells
Secretari General (xavier@estivillprocura.cat)