06 d’abril 2010

Assemblea de l'ARCCI

El 14 d'abril, a les 19,00 hores,
Assemblea General de l'ARCCI.
Casa Golferichs, Gran Via de les Corts Catalanes 491
Barcelona
Xalom!

Ens plau adreçar-nos a vosaltres per tal de comunicar-vos l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària.

Salutacions.

Lectura i aprovació si s'escau de l’acta anterior.

El president farà un resum de les activitats de l’any 2009.

El president proposarà la incorporació de nous membres a la Junta Directiva.

Votació per tal d’estimar o desestimar les incorporacions.

Proposta de quotes per l’any 2010 (20 euros pels socis numeraris de menys de 25 anys i 40 euros pels socis numeraris; seran socis protectors aquelles persones físiques o jurídiques que satisfacin una quota superior als 40 euros). Un cop fet l’ingrés de la quota, els antics membres de l’ARCCI recuperaran la condició de socis. Per a les noves incorporacions, després de fer l’ingrés de la quota, s’hauran de posar en contacte amb el Secretari General o el President per tal d’omplir la sol·licitud. El número de compte corrent de l’Associació és el: 2013 1669 14 0200097426 (Caixa Catalunya). Si us plau, indiqueu en fer l’ingrés el nom i cognoms.
Qui vulgui domiciliar el pagament de la quota de l’ARCCI ens ha de fer arribar nom, cognoms, NIF i número de compte corrent a qualsevol dels dos correus electrònics que apareixen al final d’aquest comunicat.

Votació de la proposta de quotes.

Informes diversos.

Torn obert de paraules.

F. Andreu Lascorz Arcas
President
Xavier Estivill Balsells
Secretari General

Reus, 6 d’abril de 2010

falascorz@gmail.com xavier@estivillprocura.cat