06 de febrer 2008

ÀRABS-ISRAELIANS


Àrabs-israelians i les celebracions pel 60è aniversari de la independència d'Israel.

El poble àrab de Shfaram va decidir prendre part en els festejos d'Israel pel seu 60è aniversari aquest any, i celebrar cerimonies per a l'ocasió. El seu alcalde àrab-israelià Uran Iassín i altres funcionaris locals es van reunir dijous amb la comissió estatal a càrrec de les celebracions per discutir la naturalesa de les festivitats que es programaran a la vila. Iassín va parlar recentment amb el ministre de la comissió, Ministre Ruhama Avraham-Balila, i li va destacar que Shfaram no vol quedar fora de les celebracions. Iassín va manifestar la seva oposició a la incitació contra l'estat entre el nucli àrab-israelià. "Aquest és el nostre país i desaprovem completament les declaracions fetes pel Higher Monitoring Committee. Volem celebrar una cerimònia central a Shfaram, hissar totes les banderes i tenir una gran festa". "Els 40 mil residents de Sfharam senten que són part de l'Estat d'Israel", va agregar Urian Iassín. "El desig de participar en les festivitats és compartit per la gran majoria dels habitants" L'alcalde va sostenir que "Nosaltres no educarem els nostres joves perquè odiïn el país. Aquest és el nostre país i hem de viure en coexistència amb els residents jueus".