17 de febrer 2008

LA HISTÒRIA D'ISRAEL I ELS PERFUMSInteressant troballa al fòrum Catalunya-Israel (del Museu del perfum):
Abans dèiem que els egipcis importaven productes per elaborar els seus ungüents i perfums de diferents llocs i és curiós constatar el fet que ens relata la Bíblia: Josep, fill de Jacob, fou venut pels seus germans a uns mercaders d'essències, que des de les terres de Galaad a Palestina baixaven cap a Egipte per vendre els seus productes.

La Bíblia, en el seu relat de la història del poble d'Israel, ens parla de la perfumeria en infinitat d'ocasions i ens proporciona innombrables dades sobre l'ús dels perfums.