21 de desembre 2007

ZAJOR


B'NAI B'RITH
Als locals de la Comunitat Israelita de Barcelona, ahir dijous
20 de desembre els arquitectes Dominique Tomasov i David Stoleru van pronunciar una conferència sobre:
LES COMUNITATS JUEVES AVUI ENFRONT LA HISTÒRIA A CATALUNYA.
VOLUNTAT DE MEMÒRIA I ACCIÓ
L'acte dirigit pel President de la B'NAI B'RITH, l'Aaron Azagury va comptar amb la participació de persones molt rellevants i fonamentalment va posar de relleu els orígens i les activitats de la Comissió de Patrimoni de les Comunitats Jueves de Catalunya.
Hi va haver una acurada presentació, amb un detallat plantejament d'objectius, funcionament, activitats...