19 de desembre 2007

CURS DE JUDAISME CATALÀ


ORGANITZAT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ADREÇAT A PROFESSORS


Introducció al Judaisme Català. Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
30/10/2007 - 19/2/2008 (30 hores) de 18:00h a 20:00h al CRP del Baix Camp
Figueres s/núm (Reus)

1. Introducció al Judaisme Català
2. La polèmica judeocristiana
3. Cerimònies jueves
4. Les festes jueves
5. Denominacions del judaisme al llarg del temps
6. Jueus catalans i jueus sefardites
7. L’Educació als calls catalans
8. El paper de la dona jueva
9. La Càbala
10. La literatura dels jueus catalans
11. Un ritual de pregàries jueves, Sèder d’Amram Gaó
12. L’any 1391 i el rabí Khasdai Cresques
13. Les comunitats jueves de Tarragona, Montsó i Falset, un mirall
14. Els documents hebreus de la quotidianeitat i l’exili de 1492
15. La Comunitat Israelita de Barcelona
16. Els Cavaller, des de Falset (s. XV) fins avui

Servei Educatiu Baix Camp