24 de maig 2010

Avui dilluns a l'AVUI

Israel té motius per a les celebracions
ACORD · L'OCDE ha acceptat l'Estat hebreu a l'organització tot i les pressions dels països àrabs per evitar-ho LA CLAU · La solidesa i el potencial de la seva economia han estat decisius TALENT · Les empreses jueves, capdavanteres en inversions i tecnologia
JanaQuan es va confirmar, fa uns dies, que Israel havia estat acceptat com a nou membre de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la cúpula governamental i gran part dels mitjans ho van celebrar. I, si hem de ser francs, l'alegria estava justificada. I no solament perquè a Israel no li plouen invitacions a formar part d'organismes mundials. Ni tan sols perquè el van cridar per sumar-s'hi malgrat les pressions exercides per diferents països àrabs i per l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) perquè se'l rebutgés. Ni tampoc perquè la vida diària del ciutadà israelià hagi de canviar a curt o llarg termini gràcies a la inclusió al prestigiós marc de l'OCDE.

La satisfacció expressada pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, que va arribar a parlar de "bendició", era justificada perquè la inclusió d'Israel a l'organització que agrupa les economies més fortes i les societats més desenvolupades del món, va ser vista com un reconeixement dels grans èxits d'Israel.

Ser un nou membre de l'OCDE no posa fi a les polèmiques polítiques dures, no soluciona el conflicte amb els palestins i no dóna el vistiplau a l'ocupació de Cisjordània. Però sí que equival a destacar les virtuts del sistema econòmic israelià i els èxits de la seva societat. No diu que tot està bé com no ho està en cap dels altres països membres, però destaca tot el que sí que ho està.

Per decidir si un país és convidat a sumar-se a l'organització són estudiats 18 paràmetres diferents, tant en l'àrea econòmica com social i política. El grau del desenvolupament democràtic, els drets dels seus ciutadans, la participació civil, l'educació, l'economia de mercat, la lluita contra la corrupció i d'altres en són només alguns.

El secret, les 'start-up'

L'economia israeliana és considerada summament sòlida i fins i tot en l'última crisi econòmica sembla haver quedat al marge. Atrau 30 vegades més capital d'inversions per càpita que Europa. És el país que té la proporció més alta d'enginyers d'arreu del món. Bat rècords mundials en creació de patents. A tall de comparació, pot resultar il·lustratiu recordar que entre l'any 1980 i el 2000 van ser registrades als Estats Units 77 patents egípcies i 171 de saudites, mentre que els israelians van presentar-ne 7.652, entre les quals destaquen els equips mèdics.

A Israel hi ha avui dia 3.850 empreses start-up, empreses tecnològiques amb unes possibilitats de creixement molt altes. Segons revela un llibre publicat recentment, Start-up nation - The story of Israel's economic miracle (Nació start-up - La història del miracle econòmic israelià), de Dan Senor i Saul Singer, durant l'any 2008 es van invertir a Israel 2,5 vegades més fons -de capital risc- en empreses start-up que als Estats Units. Així mateix, Israel té el nombre més alt d'empreses d'alta tecnologia entre totes les companyies estrangeres que negocien al Nasdaq.

Al parer de Singer i Senor, hi ha característiques israelianes que determinen el nivell d'èxits: "Els israelians adquireixen valors molt importants en el transcurs del seu pas per les forces de defensa que els ajuden després al món dels negocis, per exemple, el lideratge", comenten. "Erik Schmidt, director de Google, ens va dir que prefereix agafar qualsevol israelià de 25 anys abans de qualsevol altre jove de la mateixa edat provinent d'un altre país. L'israelià té l'experiència militar i tots els valors que l'exèrcit ensenya així com la part acadèmica. Aquesta articulació no existeix en altres llocs del món i això aporta, i molt, a la innovació i la iniciativa israeliana".

A més, assenyalen que són entrenats per córrer riscos dins del món dels negocis i la inversió, la qual cosa és clau per tenir la possibilitat d'èxit. "No només tenen iniciativa, sinó que són innovadors", sostenen els autors.

Un dels elements més destacables és que Israel ha aconseguit col·locar-se al capdavant del desenvolupament científic i tecnològic i convertir-se en una economia en gran creixement, a pesar de la inestabilitat encara regnant en termes de seguretat. El sistema democràtic s'ha mantingut vigent malgrat les guerres i conflictes, tant per a la ciutadania jueva com per a l'àrab.