28 de febrer 2010

LLIBRES...


Editorial TIROCINIO
c/ dels Cavallers 56. 08034 Barcelona
Tel. (34) 93 204 58 72 -- Fax (34) 93 204 26 20
www.tirocinio.com

Michael Halévy es el autor de la edición crítica (con Introducción y glosario, etc.) del libro ”Rinyo o El Amor Salvaje” de Abraham Galante publicado en 1906, Colección Fuente Clara, t. 15, Barcelona 2010, Tirocinio, ISBN: 978-84-935671-4-9

--------------------------

Història de la Catalunya jueva, de Sílvia Planas i Manuel Forcano
Presentació
L’Alcaldessa de Girona i presidenta del Patronat Call de Girona, Sra. Anna Pagans Gruartmoner, i el president d’Àmbit Serveis Editorials, Sr. Josep M. Benach, es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre Història de la Catalunya jueva (edició en llengua catalana, castellana i anglesa), de Sílvia Planas i Manuel Forcano.

La presentació anirà a càrrec de l’Honorable Sr. Joaquim Nadal Farreras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Dia: dilluns 1 de març

Hora: 2/4 de vuit del vespre

Lloc: Museu d’Història dels Jueus. Accés pel carreró de Sant Llorenç, s/n

Sobre el llibre
El llibre és un recorregut per la història de les comunitats jueves de Catalunya d’ençà que tenim notícia de llur presència fins a l’expulsió de 1492. Es tracta d’una presència rica i fecunda en fets i en obres de gairebé deu segles, una història que Manuel Forcano i Sílvia Planas despleguen a partir de documents originals i d’estudis sobre el judaisme català. Aquestes pàgines presenten una història que forma part indissociable de la nostra pròpia gènesi nacional i cultural, i demostren que les comunitats jueves catalanes protagonitzaren una intensa vida intel·lectual que es traduí en un dels llegats literaris i de pensament més rics de tota l’Edat Mitjana.

------------------

DARRERAMENT L'ARCCI HA FET DONACIONS DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DEL COL·LEGI HATIKVÀ, DE VALLDOREIX.
LES PERSONES QUE VULGUIN FER DONACIONS, PODEN CONTACTAR AMB:
falascorz@gmail.com

Todà rabà!