22 de febrer 2010

L'exèrcit d'Israel a Haití
L'ajuda israeliana a Haití.

Tasques desenvolupades

per l'equip de rescat

de l'exèrcit d'Israel a Haití.