20 de gener 2010

Reunió de la Junta Directiva de l'ARCCI

Benvolguts amics i associats,

Ens plau adreçar-nos a vosaltres per tal de comunicar-vos que avui dimecres dia 20, s'ha reunit la Junta Directiva de l'ARCCI. Durant la reunió s'han aprovat les activitats que membres d'aquesta Junta Directiva han organitzat i preparen pels propers mesos, s'ha aprovat la gestió de l'Associació i s'han recollit propostes que es presentaràn a l'Assemblea a celebrar a Barcelona, a l'abril.

Es va aprovar presentar a l'assemblea la proposta de quotes per l’any 2010 (20 euros pels socis numeraris de menys de 25 anys i 40 euros pels socis numeraris; seran socis protectors aquelles persones físiques o jurídiques que satisfacin una quota superior als 40 euros). Un cop fet l’ingrés de la quota, els antics membres de l’ARCCI recuperaran la condició de socis. Per a les noves incorporacions, després de fer l’ingrés de la quota, s’hauran de posar en contacte amb algun membre de la Junta Directiva per tal d’omplir la sol•licitud. El número de compte corrent de l’Associació és el: 2013 1669 14 0200097426 (Caixa Catalunya). Si us plau, indiqueu en fer l’ingrés nom, cognoms i telèfon.
Qui vulgui domiciliar el pagament de la quota de l’ARCCI ens ha de fer arribar nom, cognoms, NIF i número de compte corrent.

- Al torn obert de paraules es van recollir suggeriments dels assistents