22 d’agost 2009

ENTREVISTA AL SALOMÓN HERNÁNDEZ

ENTREVISTA AL SALOMÓN HERNÁNDEZ, SOCI DE L'ARCCI (Apareguda al Diari: AVUI)


"L'ENTREVISTA ÉS MOLT INTERESSANT, ESPECIALMENT LA DARRERA PREGUNTA I RESPOSTA."
(Andreu Lascorz)