22 de març 2009

La llibertat i la dignitat humanes


La Lei fonamental sobre la dignitat i la llibertat de les persones votada el 1992 és una de les pedres angulars de la societat israeliana comtemporània. Comporta diferents drets: protecció de la vida de la persona, del seu cos i de la seva dignitat, de la seva propietat i de la seva llibertat, de la confidencialitat de la seva vida privada.

  1. Els drets fonamentals de la persona estan fonamentats en el reconeixement del valor humà, la protecció de la seva vida i de la seva llibertat.
  2. No s'atemptarà contra la vida, el cos i la dignitat de la persona humana.
  3. No s'atemptarà contra la propietat de la persona.
  4. Tota persona té dret a la protecció de la seva vida, del seu cos i de la seva dignitat.
  5. Cap infracció ni cap limitació arbitràries seran infringides a una persona per detenció, empresonament o extradició.
  6. Tota persona té el dret d'abandonar el territori israelià i tot ciutadà israelià que es trobi a l'estranger podrà entrar a Israel.
  7. Tota persona té dret a la confidencialitat de la seva vida privada. Tota incursió en la vida privada d'un individu només es pot fer amb la seva autorització. No es por fer cap incursió arbitrària a la vida privada d'un individu, el seu cos o els seus béns. No s'atemptarà contra la llibertat d'expressió oral o escrita de l'individu.
Jerusalem, març de 1992