30 de novembre 2008

I JA NO SERAN DESARRELATS (4)

La visió Bíblica de David Ben GurionDavid Ben Gurion havia selecccionat cinc versicles de la Bíblia reveladors de la visió del judaisme i del missatge que transmet al poble jueu i a tota la humanitat:

Ell farà de jutge entre les nacions
i d'àrbitre per a tants de pobles.
Amb les seves espases forjaran relles,
i falçs amb les seves llances.
Les nacions no alçaran l'espasa l'una contra l'altra,
ni aprendran més a fer la guerra.

(Isaïes, 2, 4)