29 d’octubre 2008

I JA NO SERAN DESARRELATS (3)

La visió Bíblica de David Ben GurionDavid Ben Gurion havia selecccionat cinc versicles de la Bíblia reveladors de la visió del judaisme i del missatge que transmet al poble jueu i a tota la humanitat:

«Jo, Jahvè, t'he cridat per a la deslliurança,
t'he agafat fort per la mà,
t'he format i t'he designat com a aliança del poble,
com a llum de les nacions...

(Isaïes, 42-6)