20 de setembre 2008

"L'hebreu forma part del patrimoni cultural i històric de Catalunya"

Un jove Joan Ferrer amb Joan Coromines en un restaurant d'Arenys de Munt, l'any 1992 / Fundació Joan Coromina

Seguiu el link per llegir l'entrevista completa: El filòleg i professor de la Universitat de Girona ha editat la primera gramàtica del jiddisch en castellà i prepara un diccionari hebreu-català, català-hebreu (La Vanguardia)


.../...
-Quin és el grau de penetració històrica de la llengua hebrea a Catalunya?
-Bé, pot sonar a paradoxa però l'hebreu és, d'alguna manera, una llengua catalana. A la mateixa Catalunya durant l'Edat Mitjana, quan també va néixer la llengua catalana, el país es va trobar que hi havia unes comunitats que parlaven el català a la vida quotidiana però que la seva cultura es basava en la llengua hebrea. El judaisme català, fins a la seva expulsió per part dels Reis Catòlics, s'expressava en hebreu. L'hebreu format part del patrimoni cultural de Catalunya, i és un patrimoni del qual no podem renunciar perquè quan va néixer el català ja hi havia gent en aquestes terres que parlava i escrivia en hebreu fins que van ser expulsats a causa de la intolerància.
.../...