09 de setembre 2008

ELUL


L'1 de setembre va entrar el mes d'Elul pel judaisme. El darrer mes del calendari. S'anomena el mes de la contricció i també el mes de la pietat i del perdó. En començar el mes, es toca el xofar cada dia després del Xajarit (excepte els dissabtes i la vetlla de Roix HaXanà).
És temps d'introspecció i de fer el balanç espiritual de l'any fins a Iom Kipur. Durant aquests dies, és un vell costum dedicar la pregària a recitar salms.

SALMS
LLIBRE I
1
Com un arbre entre recs d’aigua

1 Feliç l’home que no es deixa portar
pel consell dels dolents,
ni posa el peu en el camí dels pecadors,
ni s’asseu en companyia dels burletes;
2 ans es complau en la llei del Senyor
i la medita de nit i de dia.
3 Serà com un arbre arrelat entre recs d’aigua,
que dóna fruit quan n’és el temps
i el seu fullatge mai no s’emmusteeix:
tot el que emprengui anirà per bé.

4 No pas així els dolents, no pas així;
seran com la palla que el vent dispersa.
5 Els dolents no podran reeixir en el judici,
ni els pecadors en la congregació dels justos,
6 perquè el Senyor vetlla el camí dels justos,
però el dels impius duu a la perdició.