12 de juliol 2008

LLUÍS ROURA, EL PINTOR DE L'EMPORDÀ

M'han explicat que el meu naixement fou prematur i molt complicat, sembla que era més de l'altre món que no pas d'aquest. .../... Els aiguamolls de l'Empordà amb Jordi Sargatal, L'Escala, imatges de tres segles amb Lourdes Boix i Terra Santa, any 2000 en què vaig fer fins a cinc viatges a Israel i en són fruit també sis grans pintures exposades a l'església Parroquial de Santa Maria de Banyoles.

La Vall del Cedró

L'hort de Getsemaní

Aquets paratges que pinta Lluís Roura els trobem descrits en el "Dietari d'un pelegrí a Terra Santa" de Mossèn Cinto Verdaguer:

Muntanya de l'Ascensió, 2 de maig

.../... comença en la Tomba dels jutges i segueix cap avall coberta de lloses sepulcrals; a la banda de Jerusalem té les dels moros, entre les quals he sentit cantar elegies a un marabut; a la banda esquerra té les dels jueus, com si esperassen veure des de la tomba la ciutat santa. Part davall, fets d'un gran bocí de roca viva, blanquegen los sepulcres de Zacaries, mort entre el santuari i l'altar; lo de Josafat i el d'Absalon, que té una obertura a l'alçada de tres metres, a on los nois tiren pedres i malediccions al fill dolent i desnaturalitzat que perseguí a son pare. Muntanya amunt hi ha la Tomba dels Profetes.
Getsemaní. Al costat mateix del sepulcre de la Verge s'obre la cova de Getsemaní en la roca: és fonda i trista i està convertida en capella per los pares franciscans. .../... Més avall hi ha el pont del Cedró, a on al tirar-lo daltabaix los jueus, s'estamparen sos sagrats genolls en la roca. Des d'aquí, abandonat per tots sos deixebles, .../... fou portat a Jerusalem, a on ja no entrà com tres dies abans, en lo dia de son triomf, per la Porta Daurada .../...