05 de maig 2008

BEIT HA-TEFUTSOT

EL MUSEU DE LES DIÀSPORES
Beit Ha-Tefutzot és un museu diferent. No s'hi exhibeix cap objecte autèntic.

Situat en el centre del Campus de la Universitat de Tel-Aviv, va ser fundat en el 30è aniversari de l'Estat d'Israel  amb la voluntat de mostrar la història de la Diàspora jueva i ser-ne, a la vegada, un monument.
S'hi descriu la vida jueva en les diferents èpoques i llocs del món seguint un ordre temàtic: família, comunitat, vida religiosa, cultura. En l'apartat de vida religiosa, es mostren minucioses i fidels rèpliques de sinagogues famoses com la de Toledo.
A més a més de la pròpia exhibició permanent, hi ha exposicions temporals, una cronosfera -auditori semblant a un planetari- on desenes de projectors sincronitzats ofereixen un espectacle audiovisual de mitja hora que resumeix cronològicament la història del poble jueu. A cada pis hi ha àrees d'estudi amb terminals d'ordinador on hom hi pot fer qualsevol consulta relacionada amb la temàtica del museu.
Altres serveis del museu: Arxiu fotogràfic, Auditori, Llibreria i Cafeteria.
R. Ll. i O.