08 de febrer 2008

ISRAEL, EL SISTEMA POLÍTIC

Edifici de la Knesset

Sense l'art de governar, un poble declina;
reïx, en canvi, quan té consellers.
(Proverbis 11,14)

Israel és una democràcia parlamentària, amb tres branques de poder: el legislatiu (Knesset, Parlament), l'executiu (Govern) i el judicial (Tribunals).
El poder executiu depèn de la confiança del legislatiu, mentre que la total independència del judicial està garantida per la llei.

El president és el cap de l'Estat, i el seu càrrec simbolitza la unitat per damunt de les polítiques partidistes. És elegit per la Knesset, i la seva autoritat és limitada. Pot ocupar el càrrec durant dos períodes consecutius. S'escull cada 5 anys per una simple majoria de vots entre els candidats presentats. Han sigut presidents: Haim Weizmann (1949-1952; científic), Yitzkhak Ben Zivi (1952-1963; historiador), Zalman Shazar (1963-1973; historiador, escriptor i poeta), Efraim Katzir (1973-1978; bioquímic), Yitzkhak Navon (1978-1983; educador, escriptor i polític), Haim Herzog (1983-1993; jurista, diplomàtic i escriptor); Ezer Weizmann (1993-2000; militar i polític), Moshe Katsav (2000-2007) i Shimon Peres (2007-).

El Govern està dirigit pel Primer Ministre, el qual n'és el responsable davant la Knesset, i depèn de la seva confiança.

La Knesset, el Parlament, és l'organisme legislatiu unicameral, compost per 120 membres. Les eleccions són cada 4 anys. Té la funció de legislar i fiscalitzar el treball del Govern. Els debats a la Knesset es fan en hebreu, però els seus membres poden fer ús de l'àrab, que també és llengua oficial; hi ha traducció simultània als dos idiomes.

El Poder Judicial és absolutament independent. Els jutges són nomenats pel President a partir de la recomanació feta per una comissió. El càrrec és vitalici, i es jubilen als 70 anys. Sistema de tribunals: Magistratura, Tribunals de Districte, Suprem, Especials i Religiosos (rabínics per als jueus, sharia per als musulmans i eclesiàstics per als cristians).

(R. Ll. i O. Quadern de viatge, "Grup Rambam", agost 1999)