27 de novembre 2007

L'ARCCI ES DÓNA A CONÈIXEREl president de l'ARCCI, Andreu Lascorz, al centre de la imatge, junt amb J. Anton Burgasé, membre de la junta de l'associació, en la recepció que ens va oferir l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el passat 28 d'agost.