14 de gener 2009

I JA NO SERAN DESARRELATS (5)

La visió Bíblica de David Ben GurionDavid Ben Gurion havia selecccionat cinc versicles de la Bíblia reveladors de la visió del judaisme i del missatge que transmet al poble jueu i a tota la humanitat:

Canviaré la sort del meu poble d'Israel; reconstruiran les ciutats devastades i les habitaran, plantaran vinyes i en beuran el vi, cultivaran horts i en menjaran els fruits. Els plantaré a la seva terra, i no els tornaran a arrencar de la terra que jo els he donat, diu El Senyor, el teu D'u.

(Amós, 9, 14-15)