13 de desembre 2009

Dreidel-Sevivon

Un Dreidel és una mena de baldufa amb quatre cares amb una lletra hebrea a cada costat.
L'utilitzen els nens i nenes especialment durant Khanukàh, el joc consisteix en fer girar el Dreidel i fer apostes.
Nens i nenes solen jugar amb un pot de gelten, que són monedes de xocolata cobertes de paper d'alumini de color or, o també es pot jugar amb dolços, fruits secs, panses de raïm....
Dreidel és una paraula en jiddisch que ve de la paraula alemanya "drehen", que significa "torn". En hebreu, el Dreidel s'anomena "sevivon", que prové de l'arrel "Savova" i també significa "torn".

Orígens

Un joc semblant al joc del Dreidel va ser popular durant el govern de Antíoc. Durant aquest període els jueus no eren lliures de practicar la seva religió obertament, així que quan es reunien per estudiar la Torà en portaven. Si els soldats van apareixien, ràpidament amagaven el que estaven estudiant i es posaven a jugar.

Significat de les Lletres Hebrees del Dreidel
Un Dreidel té una lletra hebrea a cada costat. Fora d'Israel, les cares són: נ (Nun), ג (Gimmel), ה (Hei) i ש (Xin), que representen la frase hebrea "Nes Gadol Haià Xam". Aquesta frase significa "un gran miracle va passar allà [a Israel]."

Després que l'Estat d'Israel va ser fundat l 1948, les lletres hebrees s'han canviat pels dreidels utilitzats a Israel. Es van convertir en: נ (Nun), ג (Gimmel), ה (Hei) i פ (Pei), que representen la frase hebrea "Nes Gadol Haià Po". Això significa "un gran miracle va passar aquí".
El miracle fa referència en les dues versions de la frase en hebreu al miracle de l'oli de Khanukàh, que va durar vuit dies, en lloc d'un.