03 de maig 2009

UNA LLAR NACIONAL PER AL POBLE JUEUWeizmann, junt amb d'altres representants jueus entre els quals representants de la família Rothschild, va aconseguir convèncer la classe política britànica de recolzar la causa sionista pel seu propi interès, en plena guerra mundial i per la noble causa del retorn a la seva terra d'un poble ferit. El 2 de novembre de 1917, el Ministre britànic d'afers exteriors, Arthur James Balfour va adreçar una curta carta a Lord Rothschild demanant-li que la transmetés a la Federació sionista. Aqueta carta, que ha esdevingut com la Declaració Balfour, va obrir el llarg camí que havia de recórrer el moviment sionista cap a la independència d'Israel.