03 de març 2009

LA MENORÀL'emblema official de l'Estat d'Israel és un canelobre (menorà) la forma del qual estaria inspirada en una planta de set branques conegua à l'antigor amb el nom de morià. Les branques d'oliver que rodegen la menorà simbolitzen l'aspiració del poble jueu a la pau.