15 de febrer 2009

TEMPS I ESPAIS DE LA GIRONA JUEVA


SIMPOSI TEMPS I ESPAIS DE LA GIRONA JUEVA
PER A UNA NOVA HISTÒRIA DE LA GIRONA JUEVA

23 a 25 de març de 2009

Vint anys després de l’edició de Per una història de la Girona jueva (Ajuntament de Girona, 1988) que recollia les publicacions erudites sobre la comunitat jueva de Girona, el Patronat Call de Girona ha organitzat un simposi internacional per posar de manifest els avenços realitzats en aquest tema, i per a presentar al públic els estudis més actuals i innovadors entorn la història jueva de la ciutat.

El simposi, amb el títol Temps i espais de la Girona jueva es celebrarà els dies 23 a 25 de març de 2009. El tema central d’estudi serà Girona, però també hi tindran cabuda treballs que per continguts i afinitats geogràfica i cronològica estiguin relacionats amb la història jueva de la ciutat.

Les ponències i les comunicacions seran presentades per persones que es dediquen a la recerca i a la història jueva de Girona des de diferents universitats i centres d’arreu del món. Es caracteritzen pel seu rigor científic i historiogràfic, i perquè son estudis i plantejaments innovadors que ajudaran a conèixer millor una part important de la nostra pròpia història.

Objectius El Patronat Call de Girona vol oferir un fòrum en el qual hi siguin presents els treballs i les recerques més recents i capdavanteres en l’estudi de la Girona jueva i el seu entorn i context. Igualment, l’objectiu d’aquest simposi és el d’apropar i donar a conèixer aquests treballs al major nombre de persones, per tal de contribuir a l’avenç en l’estudi i el coneixement de la Girona jueva. Per això s’ha projectat un simposi que ofereixi rigor científic i acadèmic, adreçat a les persones estudioses de la matèria, però també a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer millor aquesta part important de la història de la ciutat.

Inscripcions
La inscripció al simposi té un cost de 60 €; l’assistència regular a les sessions suposarà l’obtenció de 0,5 crèdits de la universitat de Girona .
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del call de Girona, (www.ajuntament.gi/call) o retornant la butlleta complimentada a paper per correu ordinari, des del dia 2 de gener i fins el 15 de març.

Lloc de realització i sessions obertes al públic en general
Si bé la majoria de les sessions del simposi es celebraran al Centre Cultural la Mercè, els espais de debat o taules rodones tindran lloc al Centre Bonastruc ça Porta, i seran oberts a totes les persones que hi vulguin assistir, malgrat no estiguin inscrites al simposi. Aquests espais seran: Els objectes i les paraules: fonts per a l’estudi de la història de la Catalunya jueva (el 23 de març a les 19h) i Per a una història de la Girona Jueva: 1988-2008, vint anys d’estudis històrics (el 24 de març a les 19h).

La cloenda del simposi també es farà al Centre Bonastruc ça Porta, el dia 25 de març, a les 14h; serà igualment oberta a tothom que desitgi assistir-hi. Comptarà amb un acte d’homenatge al Dr. David Romano (1925 -2002) en record de la seva aportació a la recerca històrica de la Girona jueva i amb motiu de la recent donació de la seva biblioteca de més de set-cents volums al Patronat Call de Girona (2008).

Sílvia Planas Marcé
Directora de l'Institut d'Estudis Nahmànides
i del Museu d'Història dels Jueus