15 d’agost 2008

EL NORD (LO TABOR)Si un hom esta enamorat de la Galilea i no troba les paraules per descriure-la i explicar-la als altres, només cal que llegeixi Mosèn Cinto:

Tabor, 9 de maig

Tot és bell en esta muntanya, tot és bell al seu voltant. La Galilea no és pas pedregosa i estèril com la Judea; .../... lo Tabor està al mig d'ella, dominant sos millors paisatges, son unic estany, sa plana més gran i ses muntanyes més verdejants. A més, aqueixa és la més alta de Galilea, és rodona, tan ben feta com ben col·locada, entapissada d'herbes i vestida de flairoses plantes i fullosos arbres .../... Seria un dels punts de la terra on no em desplauria parar la tenda o almenys prolongar-hi lo sojorn, i dedicar-me a mirar aqueix cel, encara ple de la glòria de l'Altíssim, aqueixes valls i muntanyes, aqueixos camps, riberes i camins .../...

(Dietari d'un pelegrí a Tera Santa)