23 de maig 2008

LAG BAOMERLag Baomer, una festa menor, dia 18 d'Iar -aquest any 23 de maig-, és el dia 33 del compte de l'Omer [període de mig dol en memòria de la plaga que va flagel·lar els deixebles del Rabí Akiva (segle II ec). El compte de l'Omer va des de Pessakh fins a Shavuot; set setmanes senceres en què es commemora que no s'està redimit de l'esclavatge (Pèssakh) fins que es rep la Torà (Shavuot)].

Es considera un dia d'alegria en què s'aixequen les restriccions del dol i se celebren festes i casaments. Es commemora la fi de la plaga que va flagel·ar els deixebles del Rabí Akiva durant la revolta de Bar Kokhbà (132-135 ec). És també l'aniversari de la mort del Rabi Shimon bar Iokhai, savi i místic, deixeble d'Akiva, que va voler ser recordat amb alegria.

També es commemora que la plaga entre els deixebles del Rabi Akiva es va propagar “perquè no actuaven respectuosament l'un amb l'altre"; el dia de Lag Baomer es va aturar la mort. Així doncs, aquest dia és també un dia d'amor i respecte al pròxim.

A Israel s'acostuma a celebrar, des de fa generacions, amb festes a la tomba de Bar Iokhai a Meron. Al vespre de la vigília s'encenen fogueres per tot el país.