23 d’abril 2008

SANT JORDI, MOSSÈN CINTO I TERRA SANTA
Mossèn Cinto, en el seu camí cap a Jerusalem, l'any 1886, va passar per la tomba de Sant Jordi i lloc del naixement, a Lod (Lida, Arimatea), al costat de Ramle i la descriu com encara és ara:
13 d'abril

A mitja tarda sortim de Jaffa, atravessant sos vergers, veritable oasi de Palestina. .../... Entram en la immensa plana de Saron, celebrada en lo Càntic dels Càntics; està estesa entre les muntanyes de Judea, lo Carmel i les dunes de la platja blanquinoses i tristes. En eixa plana Samsó incendià los blats dels filisteus, qual país tenim a mà dreta. Eixes muntanyes lo vegeren triomfant, i l'endemà vergonyosament presoner en braços d'una dona enemiga de sa pàtria.
L'herba i lo blat verdegen bellament en tota l'encontrada, i entre ells groguegen los rubèlics, flor que enjoia també els camps de la costa catalana. Alguna olivera perduda cendreja aquí i allà, i a excepció d'algun arbre, que no conec, semblant al pi, cap més se'n veu. Veus aquí lo que resta de l'hermosura de Saron que retrau Isaïes: L'esplendor del Carmel i de Sarón (Is 35, 2).

Lo primer que s'obira del poble de Ramla, l'antiga Arimatea, és la torre dels Quaranta Màrtirs. La casa de Nicodemus està convertida en capella del temple dels PP. Franciscans, a on he tingut lo goig de celebrar missa. .../... Des de Ramla, a on arribàrem a mitja tarda, anàrem a visitar Lida .../... Lida, pàtria i lloc a on, segons la tradició, fou martiritzat sant Jordi per Dioclecià, guardà molt temps ses relíquies, en un temple caigut i aixecat de ses ruïnes dues o tres vegades.
L'actual té els tres àbsides i grans fragments de l'antic, i està reconstruït pels grecs cismàtics que el poseeixen. Acompanyat per un pope a la cripta, que és on nasqué, he orat amb tot l'afecte de la meva ànima per Catalunya, terra estimada d'on és patró; per mon poble, on té una de ses poques ermites, a on celebrí acompanyat de mos pares i de germans, que ja no tinc en la terra, ma primera missa...