03 de desembre 2007

SEMINARI DE HASBARÀ A MADRID (2)

ALGUNES IMATGES