13 de juny 2010

Un esdeveniment rutinari


Bar mitsvàh, un esdeveniment rutinari


La Municipalitat de Jerusalem va respondre a una petició del Tribunal Superior contra la celebració de bar Mitsvàh de Zach Emanuel, el fill del cap de Gabinet de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, i el va definir com "un cas rutinari".La denúncia va ser feta per l'activista Itamar Ben-Gvir, que va argumentar que el bar Mitsvàh no hauria de tenir lloc al Centre Davidson de Jerusalem.
El municipi, va dir en resposta que, segons la informació rebuda l'esdeveniment inclouria una pregària en honor de la majoria d'edat del noi. Va fer èmfasi en que els esdeveniments es porten a terme a la plaça del Mur Occidental, diàriament i no requereixen una llicència.