03 de febrer 2009

RESUM D'ACTIVITATS DE L'ARCCI DE L'ESTIU FINS ARA

Passat l’estiu, l’ARCCI va reprendre les activitats el dia 30 de setembre, planificant els projectes per al darrer trimestre del 2008 i inicis del 2009 2009.
 • El 8 d’octubre a Barcelona, ens va rebre el Sr. Felip Puig, secretari general adjunt de CDC.
 • El 13 d’octubre a Reus, ens va rebre el senador Josep Maldonado i Gili.
 • Per segon curs consecutiu, començà el 13 d’octubre un curs d’Introducció al Judaisme Català, de 30 hores de durada, adreçat a prop de 50 professors, al CRP del Tarragonès.
 • El 18 d’octubre a l’Aleixar (Tarragona), l’Ajuntament i l’ARCCI organitzaren una conferència sota el títol: Els jueus catalans i la comunitat de l’Aleixar.
 • El 22 d’octubre, el Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa, va rebre l’ARCCI.
 • El 5 de novembre a València, l’Amistat Judeo-Cristiana i l’ARCCI, organitzà una conferència sota el títol: La controvèrsia Judeo Cristiana dels orígens fins el segle XIII.
 • El 9 de novembre a Jerusalem, capital de l’Estat d’Israel, l’ARCCI va rebre durant l’acte de lliurament del Premi Samuel Toledano, un Diploma d’Apreci i Gratitud pels seus 30 anys d’activitats, de mans d’ex-President de l’Estat d’Israel, Sr. Yitzhak Navón: “per la seva digna i dedicada tasca per tal de donar a conèixer al públic la història, l’actualitat i la cultura d’Israel...”
 • El 19 de novembre a Reus, el Centre d’Amics de Reus i l’ARCCI organitzaren una conferència sota el títol: El Judaisme català i la comunitat jueva de Reus.
 • El 26 de novembre a Barcelona, més de cent amics vàrem celebrar els 30 anys d’activitats de l’ARCCI amb la presència del Excel·lentíssim Ambaixador d’Israel, el Dr. Raphael Schutz i el Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Josep-Lluís Carod-Rovira.
 • Els dies 27 i 28 de novembre a Tarragona, l’Ajuntament i l’ARCCI organitzaren conferències i diverses activitats culturals, durant el primer Seminari Enyorada Tarragona.
 • El 15 de gener a Reus, es va reunir la Junta Directiva de l’ARCCI, per tal d’avaluar la marxa de l’Associació i planificar les activitats pels primers mesos de 2009.
 • El 25 de gener a Montsó (Osca), membres de l’Amistat Judeo-Cristiana de València, Amics Lleidatans de la Cultura Hebrea i l’ARCCI varem visitar al castell, el call i el cementiri jueu. El Dr. Francesc Fontana i l’arqueòleg Jaime Peralta varen rebre un Diploma d’afecte i amistat de l’ARCCI.
 • El 28 de gener a Lleida, els Amics Lleidatans de la Cultura Hebrea i l’ARCCI varem organitzar una conferència sota el títol: Els Jueus catalans i l’Holocaust (Xoàh).

1 comentari:

Anònim ha dit...

Xalom khaverim vekhaverot,
Xalom amics i amigues,

Totes les aportacions/suggeriments sobre activitats, dinàmica de l'ARCCI... seran benvingudes.

Todà rabà!
Moltes gràcies!

Andreu Lascorz