12 de novembre 2008

DOIPLOMA D'APRECI I GRATITUD

El 9 de novembre a Jerusalem, l’ARCCI va rebre durant l’acte d’entrega del Premi Samuel Toledano, un Diploma d’Apreci i Gratitud “per la seva digna i dedicada tasca per tal de donar a conèixer al públic la història, l’actualitat i la cultura d’Israel...”