04 de juliol 2008

TAMUZ

Avui,  primer dia del mes de Tamuz. És el quart mes del calendari hebreu bíblic que comença a partir de Nissan, en commemoració de l'alliberament de l'esclavitud a Egipte; i desè mes del calendari hebreu modern que comença amb el mes de Tishrè. Té sempre 29 dies, i correspon al signe de Càncer. El seu nom, com el de tots els mesos, és babiloni. Tamuz era el déu babiloni de la florida i del desvetllar de la naturalesa; regnava durant els tres mesos de primavera -Nissàn, Iar i Sivàn- per morir amb Tamuz, amb l'estiuament de la vegetació i, any rere any, les dones ploraven la seva mort.
És el mes del pecat del vedell d'or, durant el qual es commemora que Moisès va trencar les taules de la Llei.