26 de juny 2008

ISRAEL, L'EDUCACIÓ (3)FORMACIÓ D'ADULTS Desenes de milers d'adults participen en programes educacionals, alguns per tal de millorar les seves capacitats i habilitats bàsiques; d'altres per a reciclar-se professionalment, elevar els seu nivell d'estudis o, simplement, per pura curiositat intel·lectual.

Per als nous immigrants, les ULPANIM ofereixen cursos intensius d'hebreu, en general, aquests cursos estan programats en: cinc hores diàries, cinc dies a la setmana durant cinc mesos. Al cap d'aquest programa intensiu, els nouvinguts poden mantenir una conversa quotidiana.

La Generalitat de Catalunya, en entorns en els que predomina el castellà, pretén assolir els mateixos objectius oferint als nouvinguts entre tres i quatre hores de classe de català a la setmana, durant tres o quatre mesos.