08 de març 2008

I LA VIDA SEGUEIX A ISRAEL

I la gent va a treballar cada dia i a l'escola, a la universitat i als seus negocis...

Edifici de la borsa de diamants de Tel-Aviv

Diamants en brut

Màquina per tallar diamants