03 de març 2008

EL CALL DE BARCELONAS'obre el centre d'interpretació del call
S'han programat les anomenades Matinals del call , uns itineraris amb col·loqui per aprofundir en el coneixement dels jueus barcelonins de l'edat mitjana:

Diumenge 9 de març: "La senyalització del call: un projecte realitzat" a càrrec de Victòria Mora, historiadora del MHCB.

Diumenge 13 d'abril: "Documents hebraics de jueus catalans: novetats", a càrrec de J. Ramon Magdalena Nom de Deu, professor de la Universitat de Barcelona.

Diumenge 18 de maig: "L'arqueologia en el sector del call", a càrrec de Ferran Puig, cap del servei d'arqueologia del MHCB.

Diumenge 8 de juny: "La necròpolis de la comunitat jueva a la muntanya de Monjuïc: la col·lecció epigràfica", a càrrec de Jordi Casanovas, secretari de la Societat catalana d'estudis hebraics.

Diumenge 12 d'octubre: "Astrònoms, astròlegs i científics jueus a la Catalunya medieval", a càrrec d'Esperança Valls Pujol, llicenciada en Filologia hebrea. Membre fundador de l'Institut privat d'estudis Món Juïc.

Diumenge 9 de novembre: "Els conversos de Barcelona: contiuïtat amb el judaisme barceloní", a càrrec de José M. Hernando Delgado, professor de la Universitat de Barcelona.

Diumenge 14 de desembre: "L'avalot de 1391: el segle del diable", a càrrec de Manuel Forcano, hebraista i escriptor.
__________________

Horari: a les 11 h
Lloc de trobada: Centre d'interpretació del call (MHCB), placeta de Manuel Ribé, s/n 
08002 BARCELONA
Preu: 2,5 euros. Places limitades. És imprescindible la reserva prèvia.

Informació i reserves del MHCB:
tel: 932562122
reserves-mhcb@bcn.cat