09 de desembre 2007

THE HANUKÀ SONG"Dilluns, 7 de desembre 1942
Estimada Kitty:

Per un dia, la nostra Chanuka i Sant Nicolau no han caigut en la mateixa data, aquest any. Per la festa de Chanuka no hem fet gaire cosa; només algunes llaminadures i, sobretot, les espelmetes. Per raó de la manca d’espelmes, només les hem enceses deu minuts, però no hem oblidat el cant ritual, que és el principal. El senyor Van Daan ha fabricat un canelobre de fusta, de manera que la cerimònia s’ha desenvolupat com cal."

Del Diari d’Anna Frank, Biblioteca Selecta, 1959, traducció de Ramon Folch i Camarassa